குன்றில்லா செல்வம் வாரி வழங்கும் குபேர லக்ஷ்மி பூஜை

0
குன்றில்லா செல்வம் வாரி வழங்கும் குபேர லக்ஷ்மி பூஜை

 24.09.2021 ( வெள்ளிக்கிழமை )

கணபதி ஸ்லோகம்

ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை
இந்தி னிளம்பிறை போலும் எயிற்றனை
நந்தி மகன்றனை ஞானக் கொழுந்தினைப்
புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின் றேனே.

குபேர லக்ஷ்மி ஸ்லோகம்

திருமால் மார்பில் வாழும் லக்ஷ்மி
ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஆளும் லக்ஷ்மி
தேவர்கள் போற்றும் மகாலட்சுமி
திருவருள் புரிய வீட்டிற்கு வா

ஸ்ரீ குபேரர் துதி

வளம் யாவும் தந்திடுவாய் வைஸ்ரவணா போற்றி
தனம் தந்து காத்திடுவாய் தனபதியே போற்றி
குறைவிலா வாழ்வளிப்பாய் குபேரனே போற்றி
உறைந்திடுவாய் நீ இங்கே உத்தமனே போற்றி
சங்கநிதி பதுமநிதி சார்ந்து நிற்பாய் போற்றி
மங்களங்கள் தந்து எமை மகிழ்விப்பாய் போற்றி
பொங்கிடும் நலம் யாவும் உன்னருளே போற்றி
தங்கிடச் செய்வாய் செல்வம் போற்றினோம் போற்றி

108 குபேர போற்றி

அளகாபுரி அரசே போற்றி
ஆனந்தம் தரும் அருளே போற்றி
இன்பவளம் அளிப்பாய் போற்றி
ஈடில்லாப் பெருந்தகையே போற்றி
உகந்து அளிக்கும் உண்மையே போற்றி

ஊக்கம் அளிப்பவனே போற்றி
எளியோனுக்கு அருள்பவனே போற்றி
ஏழ்மை நிலை அகற்றுவாய் போற்றி
ஐஸ்வர்யம் அளிப்பவனே போற்றி
ஒன்பது நிதி பெற்றவனே போற்றி

ஓங்கார பக்தனே போற்றி
கருத்தில் நிறைந்தவனே போற்றி
கனகராஜனே போற்றி
கனகரத்தினமே போற்றி
காசு மாலை அணிந்தவனே போற்றி
கிந்நரர்கள் தலைவனே போற்றி

கீர்த்தி அளிப்பவனே போற்றி
கீரிப்பிள்ளைப் பிரியனே போற்றி
குருவாரப் பிரியனே போற்றி
குணம் தரும் குபேரா போற்றி
குறை தீர்க்கும் குபேரா போற்றி
கும்பத்தில் உறைபவனே போற்றி

குண்டலம் அணிந்தவனே போற்றி
குபேர லோக நாயகனே போற்றி
குன்றாத நிதி அளிப்பாய் போற்றி
கேடதனை நீக்கிடுவாய் போற்றி
கேட்டவரம் அளிப்பவனே போற்றி

கோடி நிதி அளிப்பவனே போற்றி
சங்க நிதியைப் பெற்றவனே போற்றி
சங்கரர் தோழனே போற்றி
சங்கடங்கள் தீர்ப்பவனே போற்றி
சமயத்தில் அருள்பவனே போற்றி

சத்திய சொரூபனே போற்றி
சாந்த சொரூபனே போற்றி
சித்ரலேகா பிரியனே போற்றி
சித்ரலேகா மணாளனே போற்றி
சிந்தையில் உறைபவனே போற்றி

சிந்திப்போர்க்கு அருள்பவனே போற்றி
சீக்கிரம் தனம் அளிப்பாய் போற்றி
சிவபூஜை பிரியனே போற்றி
சிவ பக்த நாயகனே போற்றி
சிவ மகா பக்தனே போற்றி

சுந்தரர் பிரியனே போற்றி
சுந்தர நாயகனே போற்றி
சூர்பனகா சகோதரனே போற்றி
செந்தாமரைப் பிரியனே போற்றி
செல்வ வளம் அளிப்பவனே போற்றி

செம்மையான வாழ்வளிப்பாய் போற்றி
சொர்ணவளம் அளிப்பவனே போற்றி
சொக்கநாதர் பிரியனே போற்றி
சௌந்தர்ய ராஜனே போற்றி
ஞான குபேரனே போற்றி

தனம் அளிக்கும் தயாபரா போற்றி
தான்ய லெட்சுமியை வணங்குபவனே போற்றி
திகட்டாமல் அளித்திடுவாய் போற்றி
திருவிழி அழகனே போற்றி
திருவுரு அழகனே போற்றி

திருவிளக்கில் உறைவாய் போற்றி
திருநீறு அணிபவனே போற்றி
தீயவை அகற்றுவாய் போற்றி
துன்பம் தீர்த்திடுவாய் போற்றி
தூயமனம் படைத்தவனே போற்றி

தென்னாட்டில குடி கொண்டாய் போற்றி
தேவராஜனே போற்றி
பதுமநிதி பெற்றவனே போற்றி
பரவச நாயகனே போற்றி
பச்சை நிறப் பிரியனே போற்றி
பவுர்ணமி நாயகனே போற்றி

புண்ணிய ஆத்மனே போற்றி
புண்ணியம் அளிப்பவனே போற்றி
புண்ணிய புத்திரனே போற்றி
பொன்னிற முடையோனே போற்றி
பொன் நகை அணிபவனே போற்றி
புன்னகை அரசே போற்றி

பொறுமை கொடுப்பவனே போற்றி
போகம்பல அளிப்பவனே போற்றி
மங்கல முடையோனே போற்றி
மங்களம் அளிப்பவனே போற்றி
மங்களத்தில் உறைவாய் போற்றி
மீன லக்னத்தில் உதித்தாய் போற்றி

முத்து மாலை அணிபவனே போற்றி
மோகன நாயகனே போற்றி
வறுமை தீர்ப்பவனே போற்றி
வரம் பல அருள்பவனே போற்றி
விஜயம் தரும் விவேகனே போற்றி

வேதம் போற்றும் வித்தகா போற்றி
வைர மாலை அணிபவனே போற்றி
வைகுண்டவாசப் பிரியனே போற்றி
நடராஜர் பிரியனே போற்றி
நவதான்யம் அளிப்பவனே போற்றி
நவரத்தினப் பிரியனே போற்றி

நித்தியம் நிதி அளிப்பாய் போற்றி
நீங்காத செல்வம் அருள்வாய் போற்றி
வளம் யாவும் தந்திடுவாய் போற்றி
ராவணன் சோதரனே போற்றி
வடதிசை அதிபதியே போற்றி

ரிஷி புத்திரனே போற்றி
ருத்திரப் பிரியனே போற்றி
இருள் நீக்கும் இன்பனே போற்றி
வெண்குதிரை வாகனனே போற்றி
கைலாயப் பிரியனே போற்றி

மனம் விரும்பும் மன்னவனே போற்றி
மணிமகுடம் தரித்தவனே போற்றி
மாட்சிப் பொருளோனே போற்றி
யந்திரத்தில் உறைந்தவனே போற்றி
யௌவன நாயகனே போற்றி
வல்லமை பெற்றவனே போற்றி

குபேரா போற்றி போற்றி

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top